The South Asian Times

24 November 2017 04:04 AM
Contact us

The South Asian Times
Forsythe Media Group, LLC
76 N Broadway, Suite 2004
Hicksville, NY 11801

 

(516)390-7847


Kamlesh C. Mehta
Chairman & Co-Founder
Chairman@TheSouthAsianTimes.info


Arjit Mehta
President

Arjit@TheSouthAsianTimes.info


Parveen Chopra
Managing Editor
Editor@TheSouthAsianTimes.info


Associate Editors

Hiral Dholakia - Dave, Meenakshi Iyer


Contributing Editors

Prakash Bhandari, Ashok Ojha, Jinal Shah, Ashok Vyas, Vikas Girdhar, Dr. Prem Kumar Sharma, Melvin Durai, Harry Aurora, Dr. Akshat Jain, Nupur Joshi, Bharat Bhushan Chopra

Concert 12/1 Kiran Ahluwalia